طنز؛ کوروش: بذارین آسوده بخوابم! – دانلود نرم افزار

روزنامه جهان صنعت – محمدرضا ستوده: دو روز پیش، در همه جهان روز جهانی کوروش بود، جز ایران! جاده‌های منتهی به پاسارگاد مسدود شد و مردم از زیارت اهل قبور محروم شدند

– کوروش:
من خودم نماد ملی ایرانم چه جوری می‌تونم همزمان اقدام علیه امنیت ملی هم باشم؟؟ بعدشم من که اصن مُردم، چه جوری می‌تونم این کارایی که گفتی رو بکنم!


– کوروش:
چرا نیان؟ بنده خداها می‌خوان بیان روز منو گرامی بدارن برن.. کاری ندارن که


– کوروش:
اولا من باعث نمی‌شم خودشون دوست دارن بیان. دوما به فرض یه عده وسط بیابون جمع بشن چه ایرادی داره


مامور:
اینو باش.. جاش مهم نیس مهم اینه که کلا نباید جمع بشن.‌ اگر 800 تا ایرانی بخوان توی مریخ هم جمع بشن ما نمیذاریم!


مامور:
اینو به هوادارات بگو که هی شلوغ می‌کنن. میگن: آسوده بخواب من بیدارم!

روزنامه جهان صنعت – محمدرضا ستوده: دو روز پیش، در همه جهان روز جهانی کوروش بود، جز ایران! جاده‌های منتهی به پاسارگاد مسدود شد و مردم از زیارت اهل قبور محروم شدند.عده‌ای از مردم طبق سنت هر‌ساله می‌خواستند بروند بر سر مزار کوروش فاتحه‌ای برایش بخوانند که مسوولان زودتر دست به کار شدند و کلا فاتحه قبر کوروش را خواندند.


مامور:
تو خیلی آسوده خوابیدی و خبر نداری، الان بخوای بری توی ساحل انزلی شنا کنی ویزا می‌خواد! من رفتم…


– کوروش:
چرا جاده منتهی به منو مسدود کردین؟ چرا دورمو حصار کشیدین؟


– کوروش:
یعنی چی! من ایرانو تا مرز دریای مدیترانه تحویل دادم!


– کوروش:
من امشب میام به خواب روحانی بهش می‌گم منو با مقبره‌ام منتقل کنه به بابل، والا اونجا برخوردشون با آدم بهتره


مامور:
ساکت.. شما خودت پات گیره.. مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی هستی

کوروش که سال‌های سال بود آسوده خوابیده بود از شدت قیل و قال و سر و صدا بیدار شد و با یکی از ماموران حراست حاضر در محل وارد بحث و مشاجره شد؛


مامور:
بله مردی ولی بازم داری باعث تجمع بیش از دو نفر میشی


مامور:
دیگه داری حوصله مو سر می‌بری.. من شیفتم تموم شد.. بقیه شو از مامور بعدی بپرس


– کوروش:
عراق چیه؟؟ عراق کجاس؟


مامور:
این چه سوالیه؟! خب معلومه.. می‌خوایم کسی نیاد اینجا.


مامور:
بابل کجا بود، اونجا دیگه شده عراقبچه‌های خودمون اداره‌ش می‌کنن!


– کوروش:
چقدر سر و صدا می‌کنین بذارین آسوده بخوابم. من هنوز خستگی سال‌های پادشاهی از تنم در نرفته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *