استفاده از سرعت گیر مجازی برای کاهش سرعت – دانلود نرم افزار

خبرگزاری مهر – شیوا سعیدی قوی اندام: سازمان حمل ونقل لندن در ۴۵ نقطه از شهر با خطای دید، سرعت گیرهای مجازی طراحی کرده که هدف آنها کاهش سرعت رانندگان است

 سازمان حمل ونقل لندن(TFL) نخست این ایده را در سال ۲۰۱۴ آزمایش کرد. در تابستان گذشته نیز همین طرح در نقطه ای دیگر از لندن اجرا شد.

\r\n
خبرگزاری مهر – شیوا سعیدی قوی اندام: سازمان حمل ونقل لندن در ۴۵ نقطه از شهر با خطای دید، سرعت تور تبریز گیرهای مجازی طراحی کرده که هدف آنها کاهش سرعت رانندگان است.

\r\n\r\n

\r\n

 ابتکار در شهر لندن؛استفاده از سرعت گیر مجازی برای کاهش سرعت رانندگان

\r\n
به نقل از بی بی سی، در شهر لندن طرح جدید به کارگرفتن خطای دید سعی دارد از تور لحظه آخری کیش سرعت رانندگان در خیابان ها و جاده ها بکاهد.
درهرحال هدف این برنامه کاهش سرعت ترافیک به کمتر از ۳۲ کیلومتر برساعت بود. نتایج آزمایش ها نشان داد ۹ ماه پس از اجرای طرح به طور متوسط سرعت رانندگان ۵ کیلومتر برساعت کاهش یافت.

\r\n

\r\n\r\n

\r\n

 ابتکار در شهر لندن؛استفاده از سرعت گیر مجازی برای کاهش سرعت رانندگان

\r\n
TFL تور اردبیل تنها ۵ درصد راه های لندن را کنترل می کند. البته برخی از آنها در شلوغ ترین بخش های شهر قرار دارند.

\r\n\r\n

\r\n

 ابتکار در شهر لندن؛استفاده از سرعت گیر مجازی برای کاهش سرعت رانندگان

\r\n
تا تور زمینی مشهد به حال این سرعت گیرهای مجازی در ۴۵ نقطه شهر طراحی شده اند.

\r\n
 این برنامه با ترفندهای پرسپکتیو و ایجاد بعد سرعت گیرهای مجازی در خیابان طراحی کرده که واقعی به نظر می رسند. در همین راستا طرح هایی سفید و سیاه در برخی بزرگراه های شلوع و البته مناطق مسکونی رسم شده است.

\r\n\r\n

\r\n

 ابتکار در شهر لندن؛استفاده از سرعت گیر مجازی برای کاهش سرعت رانندگان

\r\n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *